Evolucija involucije

EVOLUCIJA INVOLUCIJE /RAZVOJ SPREMINJANJA

Predavanje Marjana Ogorevc

Prireditev traja tri ure in pol, tj. dvakrat po uro in pol predavanja z vmesnim 25-minutnim odmorom

Nakup vstopnice na uradni strani Cankarjevega doma – KLIKNITE TUKAJ ZA NAKUP

Sklenitev cikla predavanj v Cankarjevem domu Spreminjamo sebe, spreminjamo svet in pogovor z voditeljico Vesno Milek.

Odnosi v sodobni družbi – družinski in partnerski odnosi
Povečanje zavesti kot pogoj za obstoj civilizacije
Spolnost kot zdravilo?
Energijske odvisnosti in kako se zdravimo
Kaj je duhovnost, kaj magija in uroki
V čem je izziv sodobne politike
Sodelovanje medicine in naravnih metod
Izzivi sodobnega šolstva
Šport kot sredstvo za razvoj duhovnosti
Višja kakovost življenja z meditacijo, sočutjem in ustvarjalnostjo

Marjan Ogorevc, predavatelj
Vesna Milek, voditeljica
Matej Filipčič, režiser, scenograf
Nataša Kelhar, vodenje projekta in promocija

Predavanje z naslovom Evolucija involucije/razvoj spreminjanja je v strnjeni obliki Ogorevčev vpogled in razmišljanje o soočanju z dandanašnjo veliko preizkušnjo v sodobnem življenju, o tem, kako naprej, o civilizacijskih boleznih in kako celostno pristopiti k zdravljenju, ter o dvigu zavesti, ki je pogoj za obstoj naše civilizacije.

S pomočjo naše odlične in pronicljive novinarke in voditeljice Vesne Milek bomo skozi njena vprašanja spoznavali človeka, ki si po mnenju številnih upa razmišljati precej nenavadno in drugače. Pa vendar, z njegovo metodo karmične diagnostike je ozdravelo ogromno število ljudi. Predvsem nas seznani z možnostjo – kako lahko spremembo na bolje dosežemo sami, kako pomembni so odnosi v družini, s partnerjem, v službi, v državi, govoril bo o spolnosti, ki je lahko sredstvo za duhovno rast, spregovoril o odvisnostih in o podzavestnih vzorcih energijskih odvisnosti, o izzivih v sodobni politiki in šolstvu, kako lahko duhovno rastemo prek športa in še kako narediti velik korak naprej v naši evoluciji.

Njegove besede bodo vizualno in vsebinsko podprte s fotografijami in video posnetki, predavanje bo predvajano na velikem platnu in ga bo mogoče spremljati tudi z drugega balkona kot od blizu.
Marjan Ogorevc bo na voljo za vsa dodatna vprašanja na Facebooku.

Marjan Ogorevc pravi: “Dandanes se soočamo z veliko preizkušnjo. Odločiti se moramo, kako naprej. Čeprav človeška evolucija poteka naravno, se zdi, da se je kljub tehnološkemu napredku začela involucija ali nazadovanje. Stojimo na razpotju, kjer lahko s spremembo odnosa do sebe, do svetega in posvetnega sprejmemo nov vzorec delovanja ter obrnemo tok razvoja in si bistveno izboljšamo življenje. S tem pripomoremo k ozaveščanju celotne civilizacije.

Smo pred velikim izzivom. Potrebujemo korenite spremembe, evolucijo evolucije. Nemogoče je pobegniti v »idealni svet«, na pusti otok ali v hribe, kjer bi lahko mirno in zdravo živeli. »Nekje drugje« namreč ne obstaja. Obstaja samo svet, v katerem živimo.

Začenjamo se zavedati, da smo v razvoju zavesti in zdravljenja telesa in duha zašli v slepo ulico. Kljub hitremu razvoju znanosti in medicine, ki se v svoji doktrini in delovanju naslanja na znanost, trpimo za vse več kroničnih in neozdravljivih bolezni. Lastnih težav ne moremo več reševati po starem. Kot je dejal Einstein: Problemov ne moremo reševati na ravni, na kateri smo bili ob njihovem nastanku; potrebujemo pogled z višine, dvig zavesti.

Čeprav se pričakovana življenjska doba na Zahodu podaljšuje, je družba v celoti vse bolj bolna. Še posebej bi morali biti zaskrbljeni zaradi naraščanja števila obolelih za rakom in drugimi usodnimi boleznimi.

Z naraščajočim ozaveščanjem, iskanjem vzrokov za težave in alternativne rešitve se je povečalo tudi zaupanje v naravne načine zdravljenja. A kljub temu statistika še vedno kaže, da je raka vse več. Seveda lahko večje število preživelih pripišemo tudi zgodnjemu odkrivanju bolezni. Podobno je tudi pri drugih boleznih. Težko je govoriti o vzroku. Medicina ima svojo razlago, ki temelji na mehanicističnem pogledu na človeka ter ga obravnava predvsem kot telesno bitje. Medicina še vedno ne razmišlja o tem, da bi bilo vzroke dobro iskati v človekovi duševnosti in nevidnih sferah bivanja. Ta materialistični pogled na svet, ki išče vzroke za bolezni v stvarnem svetu, od zunaj, ni več dovolj. Ta pogled nas omejuje in zaustavlja v evoluciji.

Moje razmišljanje o tako imenovanih civilizacijskih boleznih je za marsikoga precej nenavadno. Zavedati se moramo, da smo telesna, energijska in duhovna bitja. In ker je vsaka resna bolezen zelo zapletena, je treba bolnega vedno, brez izjeme, obravnavati holistično, celostno, na vseh ravneh bivanja. Le tako je mogoče postaviti natančnejšo diagnozo, ki bo vodila v pravilno zdravljenje. Ob tem so za uspešno zdravljenje nujni bolnikovo sodelovanje in njegova notranja pripravljenost ter trdna vera v uspešnost zdravljenja.

Prvo, kar je treba sprejeti, je celostni pogled na življenje, kar pomeni razumevanje, da smo telesna, energijska in duhovna bitja. Nujno je razumeti, od kod prihajamo, ohranjati smisel življenja ter razumeti preplet telesnega, umskega in duhovnega v nas.

Celostno pristopiti k zdravljenju pomeni spremeniti način razmišljanja in razrahljati ukoreninjene principe znanosti. Znanost je veliko naredila, vendar ni dovolj učinkovita. Priče smo velikim kontradikcijam; recimo, velika večina zdravil, ki so bila še včeraj čudežna, danes veljajo ne samo za neučinkovita, ampak celo škodljiva.

Vendar na koncu predora se že kaže luč. Bolje ozaveščeni znanstveniki nas vodijo in usmerjajo v kvantni svet, v katerem lahko razložijo tudi tiste pojave, ki jih ni mogoče pojasniti s starimi načini dokazovanja. Celostni pristop kot spoj medicine in naravne medicine je mogoč samo, če se dvignemo na višjo raven zavedanja.

Na srečanju bomo s pomočjo voditeljice Vesne Milek spoznali, kako lahko spremembe dosežemo sami. Z odgovarjanjem na vprašanja bom razložil razmerja v sodobni družbi, s poudarkom na družinskih in partnerskih odnosih.

Krepitev zavesti je pogoj za obstoj civilizacije. Spregovoril bom o tehnikah in pristopih, ki nam to omogočajo.

Posebno pozornost bom namenil vprašanjem, ki se nanašajo na spolnost. Ta je predolgo veljala za tabu. Vprašali se bomo, katere ovire nam preprečujejo, da bi spolnost sprejemali kot nekaj naravnega, nekaj, kar ni omejeno s cenzuro in moraliziranjem. Spolnost je lahko sredstvo in povod za duhovno rast, za izboljšanje počutja in posledično tudi zdravja.

Razbili bomo tabuje in duhovnost postavili na Zemljo, v vsakdanje življenje. Kar se je doslej zdelo nemogoče, bo postalo mogoče. V procesu slušatelje vodim do zavedanja, kako se odpreti za energije in jih znati uporabiti. Učim, kako vzpostaviti os sveta in vzdrževati višjo raven energije.

Splošno znane so odvisnosti od drog, alkohola, hrane, kajenja, odnosov … Manj pa se govori o podzavestnih vzorcih energijskih odvisnosti in kako jih pozdravimo.

Nerazumevanje duhovnosti je pogosto ovira pri našem razvoju, saj prevladuje prepričanje, da so duhovne določene dejavnosti. Razložili bomo, zakaj ni duhovno tisto, kar počnemo, ampak odnos do tistega.

V naši družbi so uroki in magija nekaj, o čemer se ne govori, vsaj ne javno. Razblinili bomo strah pred njimi in spoznali, kako se zaščititi.

Osvetlili bomo problem sodobne politike in se seznanili z njenim vplivom na naše življenje. Spoznali bomo vzorce, po katerih deluje naša politika.

Ker otroci zavzemajo pomemben prostor v našem življenju, je treba razumeti, zakaj dobimo take otroke kot jih in kaj nas ti učijo. V katero smer bi moralo iti sodobno šolstvo, da bi lahko izkoristili velik potencial novodobnih otrok?

Slovenci se radi ukvarjamo s športom, ki zaseda viden del našega življenja in močno vpliva na motivacijo. Spoznali bomo, kako lahko prek športa duhovno rastemo.

Meditacija je izhodišče za razvoj potenciala, za holistično delovanje. Če ji dodamo še sočutje, ki je koda za povezovanje s čisto zavestjo, lahko razvijemo ustvarjalnost.

Spoznali bomo možnosti, ki omogočajo boljše sodelovanje medicine in naravnih medicin. S tem pa lahko najprej ustavimo začeto involucijo in naredimo velik korak naprej v naši evoluciji.”

Za nakup vstopnice kliknite tukaj.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.