Cikel predavanj 2016/17, Spreminjamo sebe, spreminjamo svet

Opus šestih predavanj v Cankarjevem domu je namenjen tistim, ki želijo spremeniti svoje življenje. Še posebej vsem tistim, ki nimajo časa in priložnosti, da bi obiskovali delavnice za osebno rast.

Čas, v katerem živimo, je zelo naporen in od nas zahteva veliko prilagajanja in vlaganja naporov v ohranjanje kakovostnega življenja. Da bi bili življenju kos, je nujno, da spoznamo, kako delujemo.

Prvo, kar je potrebno sprejeti, je celosten pogled na življenje, kar pomeni razumevanje, da smo telesna, energijska in duhovna bitja. Nujno je razumeti, od kod prihajamo, ohranjati smisel življenja in razumeti odnose med telesom, umom in duhom.

MARJAN OGOREVC

SPREMINJAMO SEBE, SPREMINJAMO SVET

CIKEL PREDAVANJ 2016/2017

Cankarjev dom, Linhartova dvorana, od 18. do 20.30 ure

RAZUMEVANJE SVETA IN SMISEL ŽIVLJENJA, sobota, 15. 10. 2016

ZAČETEK ŽIVLJENJA – ZAKAJ SMO TO, KAR SMO, sobota, 5. 11. 2016

ODNOSI S STARŠI IN KAKO JIH RAZREŠITI, sobota, 10. 12. 2016

PARTNERSKI ODNOSI IN ODNOSI Z OTROKI, sobota, 11. 2. 2017

VPLIV VSEH ODNOSOV NA NAŠE ŽIVLJENJE, petek, 24. 03. 2017

KAKO LAHKO ŽIVIMO TO, KAR SMO, nedelja, 09. 04. 2017

Priča smo, da kljub tehnološkemu napredku in napredku znanosti na področju medicine ta nima pravega načina in odgovora za zdravljenje številnih bolezni, posebno kroničnih, za katere se zdi, da naraščajo. To pa zato, ker medicina rešuje težave simptomatsko, na ravni telesa, energijskih in višjih ravni pa ne obvlada. Za celostni pristop je potrebno iskati celostne rešitve. Če so bolezen in težave nastale na večih ravneh, jih je potrebno tudi reševati na večih ravneh. Ker se vse bolj začenjamo zavedati pomembnosti zdravljenja vzrokov, in ne samo simptomov, so ta predavanja priložnost, da spoznamo, kako to praktično narediti.

V družbi se krepi zavedanje, da smo sami prispevali k nastanku težav in bolezni, kot tudi vedenje, da smo sami odgovorni za reševanje le-teh. Kljub številnim informacijam o naravnem zdravljenju v spletnih in drugih medijih, večina ljudi ne najde pravih rešitev.

Opus predavanj, ki vam jih ponujam v šestih medsebojno povezanih predavanjih, predstavlja možnost postopnega ozaveščanja vzrokov težav na posameznih ravneh in področjih našega življenja. Vsako predavanje je celota, reševali bomo tudi specifične težave, pri čemer imajo tisti, ki so prisotni na vseh predavanjih, možnost celostne obravnave. Na vsakem predavanju bom vodil tako imenovani proces aktivnega razreševanja vzrokov (proces transformacije) za težave, ki so povezane s posamezno temo predavanja. Prednost skupinskih procesov je v tem, da se ob mojem vodenju in moji energijski podpori ustvarijo močne energije, t.i. sinergijski učinek, ki omogoča hitrejše in bolj poglobljeno reševanje vzrokov za težave. Na vsakem predavanju udeleženci dobijo tudi napotke, kako lahko po predavanju sami še naprej prispevajo k reševanju svojih težav. Presledek enega meseca med posameznima predavanjima omogoča obiskovalcu, da se tako psihološko in energijsko, kot tudi telesno prilagodi spremembam, ki so se medtem zgodile, in ima dovolj časa, da te spremembe integrira v svoje življenje. Udeležba na predavanjih ni zamenjava za medicinsko zdravljenje, temveč njegovo dopolnilo in nadgradnja. V primeru, da se že medicinsko zdravite, pa vam te spremembe omogočajo, da bo medicinsko zdravljenje bolj učinkovito, tveganje za ponovitev bolezni pa manjša.

Dotaknili se bomo še veliko področij, ki v tej predstavitvi niso navedena, odstirali bomo do sedaj neznano in skrivnostno. Hodili bomo po robu znanega, za kar nas družba ni pripravila, kaj šele naučila. Čas je, da obrnemo nov list v našem življenju.

Marjan Ogorevc

https://www.facebook.com/ogorevcmarjan

SO, 15. 10. 2016

RAZUMEVANJE SVETA IN SMISEL ŽIVLJENJA

Na prvem predavanju se bomo spoznali z vsemi možnostmi, kako lahko svoje življenje spremenimo najprej s pomočjo terapevta, potem pa tudi sami. Brez posebne mistike vam bom razložil osnovne pojme energijskega delovanja in ezoterike. Skupni imenovalec bo »tako zgoraj kot spodaj in tako zunaj kot znotraj«. Razbili bomo tabuje, mistiko in tako imenovano duhovnost postavili na zemljo, v vsakdanje življenje. Do sedaj nemogoče bo postalo mogoče, saj boste spoznali, kako to lahko s pomočjo terapevta in pozneje tudi sami naredite v skladu s svojimi zmožnostmi. Izhodišča za prvo srečanje so:

 • v čem je smisel življenja, o različnih mitih;
 • razumevanje karme in tistega, kar smo prinesli iz prejšnjih življenj, prevzeli od prednikov in družbe, vpliva planetov, energij zemlje, na kateri smo se utelesili;
 • zakaj se nahajamo v točno določenem stanju/položaju in vpliv prepričanj na naše življenje;
 • kako delujejo energije, vrste energij, vpliv energij na naše življenje;
 • kvantna fizika, zakonitosti delovanja, možnosti zavednega in nezavednega vpliva na spremembo energij in posledično življenja;
 • vodeni proces – kako se odpreti za energije in jih znati uporabiti v svojo korist, iniciacija axis mundi in trajno pridobivanje energije.

SO, 5. 11. 2016

 ZAČETEK ŽIVLJENJA – ZAKAJ SMO TO, KAR SMO

Na tem srečanju se bomo soočili z našim prihodom na svet. Razumevanje lastnega rojstva nam bo omogočilo razumeti in sprejeti svoje starše, okolje v katerega smo se utelesili, in nasploh sprejeti svoje življenje, ki je ravno takšno, kot ga potrebujemo za svojo rast. Predvsem je pomembno razumeti in sprejeti vse tisto, kar nas označuje tako iz časa bivanja v maternici, kot tudi poroda, ki gre skozi štiri faze in nas obeleži za vse življenje. Skozi vodeni proces bomo ozavestili vse faze poroda ter transformirali eventualne travme ali energijske blokade, ki nam ne dovolijo polno zaživeti. Izhodišča za to srečanje so:

 • čas pred spočetjem in izbira staršev;
 • vpliv staršev na naše življenje ter vpliv staršev na to, kar smo;
 • spočetje, razvoj v maternici in zunanji vplivi – starši, okolje, tudi širše;
 • rojstvo v štirih fazah in vpliv posameznih faz na življenje;
 • vodeni proces – spočetje, bivanje v maternici in štiri faze rojevanja.

SO, 10. 12. 2016

ODNOSI S STARŠI IN KAKO JIH RAZREŠITI

Na tem srečanju bomo spoznali vpliv tako primarne družine, kot tudi okolja na naše življenje. Spoznali bomo vzorce, po katerih je delovala naša družina na nas v obdobju, ko smo nekritično, popolnoma odprti vpijali vse mehanizme delovanja družine, njen način pridobivanja energije in način na katerega so si posamezni člani izborili svoje mesto v družini. Vse to nas je zaznamovalo tudi v odraslem obdobju. Razumevanje družinskih vzorcev nam bo omogočilo, da se skozi voden proces osvobodimo nepotrebnih in preživetih načinov delovanja in se programiramo za nov način življenja. Izhodišča za to srečanje so:

 • primarna družina in umestitev v družinsko energijsko matriko;
 • odnos z mamo in kako je vplival na nas nekoč in danes;
 • odnos z očetom in kako vplival na nas nekoč in danes;
 • vodeni proces – razreševanje težav s starši, brati, sestrami, postavitev družinskih članov v družinski energijski matriki in osvobajanje iz vzorcev prednikov.

SO, 11. 2. 2017

       PARTNERSKI ODNOSI IN ODNOSI Z OTROKI

Na tem srečanju se bomo spoznali in soočili z za večino najbolj pomembnim odnosom: odnosom z našimi partnerji. Na tem področju imamo največkrat najbolj travmatične in boleče izkušnje. Pogosto smo ujeti v odnos, ki ga ne moremo in ne znamo razrešiti niti ga prekiniti. Spoznali bomo, zakaj so partnerji včasih nekompatibilni. Pomembno je vedeti, kako vplivajo na partnerske odnose različne ravni libida in odnos do spolnosti nasploh. Spoznali bomo, kako lahko uporabimo spolnost tako za osebnostno rast, kot tudi za rast zavesti. Ker otroci zavzemajo veliko mesto v naših življenjih, je pomembno razumeti, zakaj dobimo točno takšne otroke kot jih imamo in kaj nas ti učijo. Izhodišča za to srečanje so:

 • pomembnost partnerskih odnosov in rast skozi partnerski odnos;
 • kako si izbiramo partnerje in pomen partnerskih odnosov za našo rast;
 • koliko partnerjev naj bi imeli in zakaj je temu tako;
 • ali je življenje v trikotniku možno? Pomankljivosti in prednosti. Odnos družbe do tega;
 • kako starši vplivamo na otroke in obratno;
 • vodeni proces – razreševanje vseh partnerskih odnosov in odnosov z otroki.

PE, 24. 3. 2017

 VPLIV VSEH ODNOSOV NA NAŠE ŽIVLJENJE

Na tem srečanju se bomo ukvarjali z vsemi ostalimi odnosi, saj ravno medosebni odnosi močno vplivajo na naše življenje, nam določajo kvaliteto življenja in občutek sreče. Spoznali bomo, na kakšen način in v kolikšni meri odnos vpliva na našo poslovno uspešnost. Zakaj in kako ravno odnosi vplivajo na energijske blokade, te pa posledično na našo fiziologijo in zdravje. V procesu bomo »počistili« naše napake v odnosih iz preteklosti in ustvarili pogoje za boljše življenje in kvalitetnejše delovanje v družbi. Izhodišča za to srečanje so:

 • zakaj odnosi vplivajo na naše življenje na vseh ravneh;
 • poslovni odnosi in vpliv na uspešnost;
 • odnosi do okolja, planeta, absolutnega;
 • vpliv naših odnosov na kakovost življenja in zdravja;
 • vodeni proces – razreševanje vseh odnosov iz preteklosti in vzpostavljanje boljših odnosov v prihodnosti.

NE, 9. 4. 2017

 KAKO LAHKO ŽIVIMO TO, KAR SMO

Na tem srečanju bomo povezali dosedanja spoznanja, nadgradili naše delovanje tako v osebnem, kot v poslovnem življenju. V njem se bodo lahko našli tako ljudje, ki do sedaj niso imeli posebnih ambicij, kot poslovni ljudje, ki želijo biti še uspešnejši, kot tudi rekreativni in vrhunski športniki. Spoznali bomo modele, po katerih delujejo tako družine, podjetja, športne ekipe, kot tudi večje skupine ljudi, vključno z državo in civilizacijo. Spoznali bomo, kaj je tisto, kar lahko mi naredimo, da bi bilo naše življenje bolj smiselno, srečno, da bi bili bolj zdravi in nasploh kos novim in vse večjim izzivom, pred katere nas postavlja sodobno življenje. Izhodišča za to srečanje bodo:

 • kaj so naši potenciali v vlogi bitja, ki prebiva istočasno v telesu, energiji in duhu in kako jih ozavestimo;
 • kaj je poslanstvo in kako ga ozavestimo;
 • v čem je smisel poslanstva;
 • kako vsakodnevno živeti na visoki ravni energije, vsakodnevni obredi;
 • kako premostiti nizko raven energije in delovati uspešno tudi, ko se zdi, da ne zmoremo več in da ni rešitve;
 • kako razviti skrite sposobnosti;
 • kako prebuditi procese samozdravljenja;
 • kako vplivati na okolje, da bomo kot družba delovali vse bolj skladno in v skladu z naravnimi zakoni;
 • vodeni proces – prevrteli bomo film celega življenja, razrešili blokade, povrnili energije, ki so ostale ujete v preteklosti in jih uporabiti tukaj in sedaj, ter ozavestili in aktivirali svoje potenciale.

Hodili bomo po robu znanega, za kar nas družba ni pripravila, kaj šele naučila. Čas je, da obrnemo nov list v našem življenju. Vabljeni!

Predavanje traja dve uri in pol brez odmora.

Vstopnice: 28, 22* EUR; Ves cikel 130 EUR

*za mlajše od 25 in starejše od 65 let in upokojence

Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana

Informacijsko središče in prodaja vstopnic CD (podhod Maxija)

T (01) 2417 299 E vstopnice@cd-cc.si

Ob delavnikih odprto od 11. do 13. in od 15. do 20. ure, ob sobotah od 11. do 13. ter uro pred prireditvami. Nakup vstopnic tudi pri pooblaščenih prodajalcih (M holidays, Petrol, Kompas, Alpetour, mojekarte.si idr.), po telefonu (01) 2417 300, ob delavnikih od 11. do 13. in od 15. do 16. ure, ter na spletu www.cd-cc.si

Organizator: ENOST – center, Marjan Ogorevc s.p.

16 thoughts on “Cikel predavanj 2016/17, Spreminjamo sebe, spreminjamo svet”

 1. Pozdravljeni, nekje sem zasledila, da bodo ta predavanja tudi posneta na dvd-jih. Ali morda razmisljate tudi o dostopu preko kaksne spletne variante (kar bi bilo bolj prakticno za nas, ki zivimo v tujini)? Hvala, se ze veselim!

  • Vesna lep pozdrav
   Predavanja bo posnela profesionalna ekipa, dodali bomo hrvaške in angleške podnapise. Kaj in kako bomo potem s temi posnetki pa še ne vemo. Verjetno ne bodo zastonj na voljo, ker bodo veliki stroški s snemanjem, 18ur podnapisov v dveh jezikih, montaža. Do takrat je še eno leto, bomo že nekaj pogruntali. Ne vemo še ali bo na voljo vsako predavanje posebej, ali pa vseh šest skupaj.
   lep dan

   marjan

  • Andreja cel cikel je razdeljen na posamezna področja življenja. tisti, ki bodo prisotni na vseh predavanjih, bodo imeli celostno obravnavo. Najprej teoretično in na koncu še voden proces, na katerem bo možno razrešiti svoje težave. Seveda je učinek odvisen tudi od tega koliko je kdo pripravljen “pospraviti” svoje stare vzorce, napačna prepričanja, travme,…, kot tudi koliko je kdo pripravljen sprejeti odgovornost za nastanek težav in tudi za reševanje težav. Ker pa je med posameznimi predavanji pavza, bo za tiste, ki želijo rešiti svoje težave zelo koristno, če bodo še sami doma delali na temi – področju življenja, ki jo bomo obravnavali.
   Večja skupina pa je možnost, da lahko posameznik zaradi močnejših energij poseže globje, kot bi na individualni obravnavi.

   lep dan

   marjan

 2. Pozdravljen Marjan,

  da … to potrebujemo, pogum za spreminjanje! Vsi mi. Mali in veliki, mladi in stari, pametni in neumni ali nevedni, zdravi in bolni, uradni in alternativni, prav vsi, ne glede na vero ali prepričanje, kakršnokoli že. Hvala za tvoj pogum! Imenitno, da si upaš takšno popolno odprtost in iskrenost v vsej tej današnji naglici in konfuznosti tega prostora in časa, ki ga živimo, da si upaš takšno brezpogojno etičnost dejanj, in ne le besed in misli, v vsej tej poplavi duhovnosti, ki to je in ki to ni, v tem našem, zaradi neznanja, še vedno žalostno zaprtem, strahu, krivde in neljubljenosti polnem, slovenskem prostoru?! Zato, moje iskreno spoštovanje in hvaležnost za tvoja predavanja, delavnice, knjige, za tvoje dolgoletno trdno delo, ki ga očitno opravljaš z ljubeznijo in globokim prepričanjem. Še posebej hvala v imenu mojega in naših otrok, v imenu bodočih generacij.

  Hvala za tvoj humor:), ki že sam po sebi učinkuje zdravilno, ko se naši odnosi in življenja hudo zapletejo … Torej, se pridružujem iskrivima voditeljici in udeleženki tvojega drugega dela predavanja v CD in ti tudi jaz pošiljam srčka in sončka, ker že danes slišim naše otroke kako ti veselo pojejo… “Barčica po morju plava, drevesa se priklanjajo…oj le naprej Marjan, oj le naprej, dokler je še vetra kej…”

  Se vidimo … vse lepo, vse dobro!
  Nina

 3. Pozdrav, glede na to da so vse vstopnice razprodane me zanima ali bo se kaksno predavanje na to temo? V slucaju da je kdo ki proda vstopnice ali kdo ki zaradi kaksnih razlogov ne bo mogel se udeleziti prosim da pusti komentar. Takoj jih odkupim!

  • Ivana sigurno bo še kdaj kakšno predavanje na to temo. Najprej je potrebno dokončati ta cikel, ki se konča aprila 2017, potem pa bom videl kako naprej. Mogoče ponovitev, ali kaj drugega, kdo to ve.
   vsekakor pa bo na voljo konec tedna posnetek prvega predavanja, pa potem tako naprej do šestega. na fejsbuku in spletni bo objavljeno kako do posnetka, ki ne bo zastonj. Se pa predavanje tudi že prevaja v hrvaščino in angleščino in bo na voljo s podnapisi.
   lep dan
   marjan

 4. Pozdravljen g. Marjan.
  Zanima me ali so procesi, ki se izvajajo na predavanjih pod vašim vodstvom učinkoviti tudi če jih poslušamo doma preko Youtube kanala ali ne?
  Sama se namreč nisem v živo udeležila predavanj v CD, bi si pa kupila dostop do njih preko Youtube kanala pod pogojem, da je proces učinkovit, kajti za samo poslušanje bi lahko zadostoval že enotedenski najem.
  Se zahvaljujem za Vaš cenjeni odgovor.
  Lep pozdrav…….. Nataša

  • Nataša vsak avdio ali video zapis vsebuje tudi energijo, ki je bila prisotna v času snemanja. Tako bo tudi ta zapis procesa enakovreden tistemu, ki smo ga naredili na predavanju. res je, da nič ne more nadomestiti predavanja, ima pa takšen zapis dodano vrednost, saj ga lahko večkrat izvajaš, pa tudi člani družine. smiselno je, da po končanem zadnjem predavanju in ko greš skozi vse procese, ko zajameš večji del življenjskih okoliščin, to čez čas ponoviš. ko gremo enkrat čez počistimo in razrešimo probleme na eni ravni, s ponovitvijo pa posegamo globje.
   uživaj v procesih
   marjan

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.