KARMIČNA DIAGNOSTIKA IN VAREN VSTOP V ČLOVEKOVO BIOPOLJE

Uredila in jezikovno pregledala: Eva Senčar
Predgovor k prenovljeni izdaji: Eva Senčar
Uvodne besede: Tadej Pretner, Ana Verovnik, Ivica Flis Smaka
Naslovnica: Leonard Rubins
Oblikovala: Andrejka Čufer
Prelom in tisk: Utrip d.o.o. Brežice
Izdano v samozaložbi, Brežice, november 2007
Prenovljena in dopolnjena izdaja

Kliknite tukaj za naročilo

V dvajsetletnem obdobju spoznavanja tradicionalnih medicin in drugih bioenergijskih praks sem spoznal, da do zdravja vodi uravnavanje očesu nevidnih plasti človeka. Pred leti pa sem se srečal z nenavadno in nepoznano metodo diagnosticiranja in zdravljenja, ki jo je razvil ruski zdravilec Sergej Nikolajevič Lazarev, ki temelji na zakonitostih karme. Spoznal sem, da ostati zdrav pomeni vztrajno «delo« človeka na sebi – čiščenje sedanjih travm kot tistih iz naše preteklosti pa tudi delovanj naših prednikov; to je nenehen proces, mnogokrat pa edini način, da človek sam pri sebi pozdravi težko ali pa ponavljajočo bolezen.

Karmična diagnostika je tudi v svetu dokaj neznana, nenazadnje zahteva od zdravilca izjemne sposobnosti vstopa v energijsko-informacijsko polje človeka. Kaj se ob tem dogaja, kakšne so nevarnosti in posledice tako za zdravljenca kot za bioterapevta, pa je sporočilo te knjige. Ko je pred štirimi leti izšla prva izdaja knjige Karmična diagnostika, je med bralci sprožila povsem drugačen način razmišljanja ter pojmovanja zdravja in pristopa do zdravljenja. Ponatis vključuje moja poznejša spoznanja, ob tem pa zavedanje, da karmična diagnostika danes ni več nepoznana, predvsem pa ni le način zdravljenja, temveč predvsem tudi način življenja in iskanje ljubezni v občutenju do vsega in vsakogar, pa četudi to ni vedno lahko.

KNJIGI NA POT

Oklepanje znanih miselnih okvirov, prepričanj in navad nam daje občutek varnosti in dokler nam takšne ali drugačne okoliščine tega občutka ne zamajejo, je naše dojemanje sveta zelo podobno opazovanju nekega predmeta, kjer perspektiva opazovanja določa, kaj bomo videli in kaj bo ostalo našim očem skrito. Gre pravzaprav za to, da nas je skokovit tehnični razvoj, ki naj bi človeštvu prinesel blaginjo, v zadnjih stopetdesetih letih bolj kot kadarkoli oddaljil od resničnega smisla življenja in poglobil odtujenost od sebe, narave in vesolja, ali če hočete – Boga. Smisel življenja je nedvomno samoizpopolnjevanje, kar pa nikakor ne more biti izgradnja lastnega jaza, s katerim se poistovetimo in potem vidimo resnični svet skozi prizmo svojih prepričanj, ki so omejena, kakor je omejen zorni kot opazovalca nekega predmeta. Samoizpopolnjevanje je razumevanje večplastnosti celote in služenje celoti – človeštvu, naravi in vesolju. To pa je navsezadnje tudi bit učenj vseh religij, ki pravijo, da najlažje spoznaš Boga tako, da mu skozi svoja dejanja postaneš čim bolj podoben.

Narava (oziroma Bog) vedno in na vseh nivojih poskrbi za to, da se v kritičnih trenutkih pojavijo stvari, ki nekemu porušenemu ravnotežju ponovno pomagajo najti stik z osnovno harmonijo. Tudi nastanek knjige, ki je pred vami, razumem v kontekstu samoregulacijske moči narave.

Psihični pritiski, ki jih ustvarja boj za preživetje, pogojen z družbeno ureditvijo in zahtevami trga, so sprožili plaz psihosomatskih obolenj, ortodoksna medicina pa žal v glavnem enači zdravje človeka z njegovo fiziologijo in obravnava predvsem zunanje vzroke za nastanek bolezni. Bolnikom predpisuje tone najrazličnejših zdravil, pri tem pa popolnoma pozablja na pomembnost osebnega pristopa do bolnika, kot tudi na energijsko ozadje psihosomatskih bolezni. Del težav, ki jih ima, je dobro orisal dr. Felix Mann, ki v svoji knjigi Acupunture – Cure of Many Diseases pravi: Zahodna znanost poseduje zapleteno in znanstveno podkrepljeno znanje o anatomiji, mikrobiologiji, kemiji in biologiji človeškega telesa, a ne ve, kateri dejavniki vse te biološke procese v telesu sprožijo. Ker je jasno, da ortodoksna medicina nima zadovoljivih odgovorov na problematiko nastale situacije, je to povzročilo bliskovit razvoj alternativnih tehnik zdravljenja in zahodni svet so preplavili različni zdravitelji, ki so praviloma izhajali iz spoznanja, da igrajo človekov čustveni, miselni in duhovni svet, ki bistveno vplivajo tudi na energijsko raven človekovega biopolja, ključno vlogo pri fizičnem zdravju človeka. A nobena stvar ni črnobela in tudi v zvezi z novodobnimi zdravitelji se je pojavila kopica problemov, ki so povzročili popoln odpor ortodoksne medicine do tovrstnih terapevtov in terapij. Gibalo alternativnih zdraviteljev je pogosto želja po lahkem zaslužku in napihovanje lastnega jaza s pomočjo manipulacije z bolniki, mnogi med njimi so nekritični do lastnega dela in nezadostno medicinsko izobraženi, kar je ključno pri diagnosticiranju. Neredki so celo primeri smrti bolnikov, ki so na nagovor alternativnih terapevtov prenehali z jemanjem zdravil, ki jim jih je predpisal zdravnik uradne medicine. To je še dodatno poglobilo prepad med obema medicinama.

Delno zaradi škode, ki so jo povzročili nestrokovni alternativni terapevti, delno pa zaradi občutka ogroženosti zaradi nedvomnih uspehov nekaterih alternativnih tehnik zdravljenja, je ortodoksna medicina odklanjala kakršenkoli dialog z različnimi zdravitelji. Toda, ali ni danes, ko je obstoj avričnega polja znanstveno dokazan, posmehovanje večine zdravnikov bioenergetikom ravno tako neodgovorno, kakor je neodgovorno nestrokovno delo nekaterih iz vrst alternativnih zdraviteljev?

Fizik dr. David Bohm pravi, da zakonov fizike ne more odkriti znanost, ki deli svet na kose. Iz tega spoznanja pa lahko zaključimo, da trajne ozdravitve ne prinesejo niti posegi, ki se nanašajo zgolj na fizično telo, niti tisti, ki temeljijo bolj ali manj le na odvajanju »slabih« in dovajanju »dobrih« energij.

Marjanu Ogorevcu, bioenergijskem zdravitelju in avtorju te knjige, gotovo ne moremo očitati premajhne skrbi za medicinsko izobrazbo. Kalil se je skozi proučevanje in prakticiranje joge nidre, reikija, radiestezije, kristaloterapije, kitajske medicine in biorgonomije, neizogibna posledica širokega spektra njegovega zanimanja in delovanja pa je bilo spoznanje, da mora pacient prevzeti ključno vlogo pri ozaveščanju vzrokov, ki so ga pahnili v bolezen, saj je to edina pot, ki vodi do trajne spremembe. Ta pristop pa je ravno tisto, kar pogrešamo tako pri ortodoksni kot tudi alternativni medicini in je temelj komplementarne medicine.

Pričujoče Ogorevčevo delo bi lahko imelo vlogo približevanja ortodoksnih in energijskih metod zdravljenja, saj je jasno, da je bodočnost medicine v celostnem pristopu k človeku in njegovemu zdravju. Knjigo priporočam tako zdravnikom kot tudi različnim zdraviteljem in ljudem, željnim osebnostne rasti.

Zdravniki bodo našli v njej osnove energijske in karmične slike človeka in stvar odprtosti vsakega posameznika je, v kolikšni meri si bo priznal, da cilj medicine ni le odstranitev neke fizične motnje, saj to pri pacientu vzdržuje iluzijo, da lahko pride do ključnih sprememb njegovega psihofizičnega stanja od zunaj. Posamezni zdravniki bodo spoznanja o energijskih vzrokih bolezni gotovo začeli vključevati v svoje delo, to pa bo sčasoma privedlo tudi do globalnih sprememb odnosa ortodoksne medicine do bioenergijskih terapij.

Zdraviteljem bo knjiga prav gotovo v oporo pri razumevanju procesov, ki vplivajo na nastanek, razvoj in zdravljenje bolezni. Hkrati jim bo pomagala do spoznanja o potrebi po aktivnem vključevanju pacientov v svoje delo, skromnosti, samokritičnosti, nujnosti stalnega izobraževanja, in preverjanja rezultatov svojega dela. Ostalim bralcem pa bo knjiga prinesla soočenje z vsem tistim, kar vpliva na razvoj naših potencialov, boljšo kvaliteto naših življenj in vlogo moči izbire pri kreiranju lastne karme.

Tadej Pretner

UVOD

Veseli me, da je knjiga Karmična diagnostika že po nekaj letih razprodana in ponovno natisnjena. Ponatis pa je tudi priložnost za nekatere popravke, razlage nejasnosti in pomanjkljivosti, ki so jih opazili tudi bralci. Vsekakor pa sem v teh letih skozi terapevtsko prakso, vodenje tečajev in šole za bioterapevte prišel do novih spoznanj in jih vnesel v posodobljeno in razširjeno izdajo.

Knjiga je na trgu izzvala burne reakcije tako med zdravilci, katerim je bila v večjem delu tudi namenjena, kot tudi med ostalimi bralci. Še posebej so se mnogi odzvali na moje pisanje o škodljivosti energijskega zdravljenja, kadar se z njim dotikamo zgolj simptomov. Predvsem pa so se mnogi zdravilci po prebrani knjigi zamislili nad svojim terapevtskim delom in me prosili za pomoč in svetovanje, namreč sklepali so, da je vzrok njihovih zdravstvenih težav zelo verjetno prav to delo. Mnogi med njimi so se usposabljali na dokaj kratkih tečajih, na katerih niso bili pravilno poučeni o nevarnostih, ki jim je izpostavljen zdravilec, še posebno, če se ukvarja z bioenergijskim zdravljenjem. Zaradi tržne naravnanosti (preveč tečajnikov hkrati, neselektivnost, optimalni zaslužek), ki narekuje tudi sistem tovrstnega šolanja, organizatorji pogosto pozabijo, da je del delovanja zdravilca tudi varovanje lastnega zdravja, kar se še posebno obrestuje, kadar terapevt zdravljenje prakticira daljše obdobje.

Še posebej pa sem vesel dejstva, da uporabniki bioterapevtskih uslug pred svoje terapevte postavljajo večje zahteve, med najpomembnejšimi pa je gotovo pomoč pri iskanju globljega vzroka, vzrokov, za njihove težave; obenem so tako terapevte pripravili do spremenjenega načina njihovega delovanja. Mnogi terapevti so nova spoznanja preprosto vključili v svoje terapevtsko delo, na žalost pa je dosti tudi takih, ki so med tem zboleli zaradi nepravilnega načina dela, pogosto tudi skupinskih terapij, za katere niso bili ustrezno pripravljeni. Ko sem prenavljal in razširjal Karmično diagnostiko, sem tako zopet imel v mislih najprej zdravilce, in pa seveda tudi vse, ki bodo za svoje težave iskali rešitev v moji novi izdaji. Še posebej pa za tiste, ki iščejo bioterapevtske usluge, predvsem pa vse, ki se zavedajo, da je skrb za zdravje njihova lastna odgovornost.

Osrednja misel knjige sledi univerzalnemu zakonu, ki s pomočjo samoregulacije biopolja upravlja in vodi tako duhovni kot materialni svet. O karmičnem zakonu in samoregulaciji biopolja pišem na način, kot ga dojemam in spoznavam skozi svoje delo in številne terapevtske primere, pri tem pa moram poudariti, da je bil moj učitelj znani ruski zdravilec Sergej Nikolajevič Lazarev, avtor metode karmične diagnostike. To, kar boste tu prebrali, je neobičajno ne samo v znanstvenih krogih, ampak tudi med zdravilci. Nekateri, mislim na tiste, ki so si pridobili znanje šolske medicine, se bodo mogoče začeli spraševati o celovitosti, morda celo verodostojnosti znanj, ki so jih osvojili skozi uradni sistem izobraževanja, podobno pa se lahko zgodi tudi zdravilcem, ki so se izobraževali in osvojili tudi predvsem nekonvencionalna znanja.

Tisti, ki jih zanima zdravljenje drugih, boste zaman iskali način in postopek vstopa v človekovo biopolje; tega znanja se na tak način ne da pridobiti, ne da bi s tem škodovali sebi in drugim. Zato v knjigi zgolj opozarjam, da obstajajo varni načini spreminjanja informacijsko-energijskih plasti, popolnih navodil pa je lahko deležen le nekdo, ki postopoma gradi in razvija zavedanje svojega duhovnega bistva, s tem pa tudi zdravilske sposobnosti in etično ravnanje, kar je nujno za dobrega bioenergetika.

Mnogi bralci so mi pripovedovali o neverjetnem učinku vsebine knjige: opažali so reakcijo telesa, čustvene pretrese in zlome, podoživljali minule travme, se spominjali že davno pozabljenih neprijetnih dogodkov, … Zato predlagam, da si pred branjem zagotovite mirno okolje in preverite svoje čustveno stanje oziroma trenutno prizadetost. Nezavedanje slednjega bodisi oklepanje predsodkov, stereotipov, globoka privrženost verskim dogmam ali pa ortodoksni znanosti lahko povzročijo nepričakovano negativno reakcijo in odklanjanje napisanega. In vendar je tudi to dokaz, da je v človekovi notranjosti marsikaj, kar ob priliki vznikne na površje, in je hkrati priložnost, da poskušamo ugotoviti, ali bi to lahko bil vzrok za nastale težave.

Branja ne priporočam v trenutkih močne užaljenosti, razdražljivosti, globokih zamer do kogarkoli ali česarkoli, kajti na površje bi lahko prišli škodljivi podzavestni vzorci in sprožili celo neprijetne bolezenske simptome. Ob tem pa je prav, da vemo, da se vse neprijetnosti, ki se jih začenjamo zavedati, vendarle nahajajo v nas in niso le plod trenutnih občutij.

Lahko bi rekli, da branje knjige prižge luč, da bi lahko v svetlobi zagledali našo notranjost. S tem nastopi odlična priložnost za razreševanje naših lastnih težav. Odločitev, ali boste z branjem nadaljevali, je vaša, s tem pa prevzamete odgovornost tudi za posledice, ki jih boste s svojo odločitvijo izzvali. V letih po izidu prve knjige sem prišel do spoznanja, da mnogi ne bi knjige odložili neprebrane, če bi upoštevali omenjena priporočila. Razlog pa vidim tudi v njihovi vzvišenosti do okolice in prepričanosti v svoj prav.

Za sproščanje notranjih napetosti, ki nastanejo ob branju, ali če na površje privrejo škodljivi vedenjski in mišljenjski vzorci, kar spodbujajo določena poglavja, sem pripravil tudi poglavje o tem, kaj lahko naredite sami oziroma kako transformirate določen vzorec, če menite, da ga imate. Namreč mnoge je začela boleti glava, nekateri so občutili slabost, celo bruhali so, imeli izbruhe jeze in agresije. Težko je v tem primeru svetovati, ali naj bralec začasno odloži knjigo ali nadaljuje z branjem. Po večletnem delu z metodo karmične diagnostike sem ugotovil, da škodljivi podzavestni vzorci, ki so sicer vplivali na človekovo odzivanje na okolje, po ozaveščanju, ki se zgodi ob branju, povzročajo osebi še več težav. Kajti, ko spoznamo, kaj nam je potrebno narediti, nimamo več opravičila za svoje napačno ravnanje.

Osnove za pisanje knjige sem dobil skozi večletno proučevanje raznih načinov bioenergijskega zdravljenja in praktične uporabe tega znanja. Velik vir znanja sem črpal iz izsledkov psihiatra dr. Arturja Janova, ki je proučeval, kaj vse se dogaja v času nosečnosti. Integralna biorgonomija, ki jo več let raziskujem in poučujem na tečajih ter v šoli za bioterapevte, mi je bila izhodišče in pomoč pri delu s karmično diagnostiko; tako sem razvil sposobnosti, ki mi omogočajo vstop v informacijsko-energijske strukture človeka ter tudi vsega drugega na vseh ravneh in v sprehodu skozi čas.

Največje zasluge, da sem sploh začel pisanje te knjige, pa ima nedvomno Sergej Nikolajevič Lazarev (v nadaljevanju Lazarev); iz njegovih knjig sem se učil karmične diagnostike, in kar je še najbolj pomembno, tehnike vstopanja v biopolje človeka. Ko sem dobil v roke njegovo prvo knjigo iz zbirke Diagnostika karme, se je moj svet znanja in spoznanj bioenergijskega zdravljenja dobesedno postavil na glavo. Veliko dotedanjega znanja s področja zdravilstva je zame kar naenkrat postalo pomanjkljivega ali pa celo neuporabnega. Sprevidel sem nezadostnost svojega znanja, še posebno pa se zavedal napak, ki jih lahko naredimo takrat, kadar zdravimo z uravnavanjem bioenergijskega stanja človeka, pri tem pa ne zmoremo ali ne znamo ugotoviti vzrokov, ki so povzročili to neravnovesje. V takšnih primerih lahko govorimo o energijskem simptomatskem zdravljenju. Kar pa je najbolj pomembno, s pomočjo Lazareva sem spoznal, da kadar zdravimo energijsko simptomatsko, lahko škodujemo tako bolniku kot sebi, posredno pa celo svojim otrokom in najbližjim. V nekaterih primerih pa svoje napake takrat, ko smo dovolj »močni«, prenašamo v svoja naslednja življenja. Pod dovolj »močni« mislim na tiste, ki imajo močan bioenergijski potencial in so v svojem biopolju sposobni sami očistiti motnje, ki jim povzročajo težave, in ki so jih dobili zaradi kršenja moralno etičnih načel in nepravilnega zdravljenja. A takšno čiščenje je le začasno, saj se težave slej ko prej vrnejo. Sprva se seveda počutijo veliko boljše, in že mislijo, da se jim s tem ni treba več ukvarjati; vendar tako le prestavijo svoje težave v nedoločeno prihodnost.

Dognanja Lazareva sem združil s svojimi lastnimi spoznanji in raziskovanjem ter s terapevtskimi izkušnjami, znanje o biorgonomiji pa nadgradil v tako imenovano integralno biorgonomijo. Preplet vsega tega je moj lasten način zdravljenja, vse to pa me vedno znova prepriča o učinkovitosti karmične diagnostike.

Glavni namen te knjige je širjenje znanja o razumevanju Sveta, ki nas obkroža. Natančno tudi razlagam do sedaj malo znane nevarnosti bioenergijskega zdravljenja – neupoštevanje napotkov tako zdravljenca kot zdravilca lahko pripelje v resne težave. Te pa so lahko nevarnejše, kot si to večina sploh lahko predstavlja.

Ljudje na splošno mislijo, da so največje nevarnosti, ki grozijo človeštvu in posamezniku, naravne nesreče, atomske vojne, onesnaževanje okolja, uničenje zaščitnega ozonskega plašča in podobno. Ne zavedajo pa se, kako nevarna za vsakega posameznika, s tem pa za skupnost, je poškodba na najvišjih informacijsko-energijskih ravneh človeka. Te poškodbe se akumulirajo in tako združene vplivajo na globalni ravni na vsa področja našega delovanja in življenja, posledično pa tudi na naravne procese. To pa bi lahko imenovali tudi duhovni propad človeštva.

Ponavadi je nevarnost največja prav takrat, ko se je ne zavedamo. In vendar informacija o nevarnosti obstaja, in sicer na ravneh, do katerih večina nima dostopa, torej je nevidna oziroma neprepoznavna. Nekaj posameznikov pa ima razvite sposobnosti, ki jim omogočajo zaznavanje takih ravni. V tradicionalnih družbah so šamani in vrači tisti, ki imajo tak dostop, kot taki pa na družbeni lestvici odigrajo zelo pomembno vlogo. Seveda je nujno, da jim ljudje zaupajo, in da se v vsakdanjem življenju ravnajo po njihovih navodilih. Sodobna civilizacija že davno ne živi več takšnega načina življenja, pa tudi ne prepozna več tistih, ki so sposobni videnja teh nevidnih ravni. Veliko tistih, ki so take sposobnosti prinesli s seboj na svet, pa jih ni razvijalo ali živelo v skladu s temi sposobnostmi. Jaz temu pravim, da niso dovolj »čisti« in morajo te danosti skozi svoj duhovni razvoj šele odkriti.

Ker so zgoraj navedene nevarnosti nevidne in neprepoznavne, se proti njim ne moremo in ne znamo boriti. Kar zmrazi me ob dejstvu, da se večina, tudi veliko tistih, ki delajo na področju bioenergije, ne zaveda, da poškodbe na duhovni ravni vodijo v bolezen na fizični ravni, to pa se lahko še stopnjuje in prehaja na naše potomce, bližnje in naša naslednja življenja. Za vse napake, ki jih delamo, kadar kršimo naravne zakone, bomo nekoč dobili izstavljen račun. Samoregulacija biopolja poskrbi, da nekoč vse ponovno pride v ravnovesje.

Lazarev pravi, da je danes človeštvo podobno sprti posadki na ladji brez kapitana; ladja pušča in tudi motor ne dela. Nekateri člani posadke skušajo pomiriti druge in ladjo popraviti, a resnična nevarnost je v tem, da nihče ne ve, da je potrebno spremeniti smer ladje, ki jo odnaša proti čerem. Ladje ne bodo mogli rešiti le s popravilom motorja, ne da bi ladjo usmerili stran od čeri. Vsi mi, ki se nahajamo na tej ladji, smo vsak po svoje odgovorni za nadaljnji splet dogodkov.

Človeštvo si je v preteklosti, predvsem mislim na čas pred začetkom industrijske revolucije, s svojim načinom življenja in drugačnim odnosom do narave in Vesolja, nabralo veliko duhovnega potenciala. Sveti ljudje in verske zapovedi, ki so jih ljudje upoštevali, so vplivale na duhovni potencial človeštva. Tako akumuliran duhovni potencial človeštva smo skoraj izčrpali in danes manjka načrtnega razmišljanja in delovanja. Stare vrednote so preteklost, novih pa, kot da ne najdemo.

Nekdaj je bilo ezoterično znanje skrivnost, ki so jo čuvale zaprte skupine. V to znanje so bili, po dolgoletnem usposabljanju in strogem preverjanju, iniciirani redki posamezniki. V današnjem času globalizacije je to znanje postalo skoraj javno – duh je prišel iz steklenice.

Znanje, do katerega je relativno lahko priti, se praviloma ne uporablja pravilno. Ogromne možnosti uporabe bioenergetike so namesto za razumevanje okolja, predvidevanja problemov in opozarjanja nanje, usmerjene na reševanje manj pomembnih trenutnih taktičnih nalog. Moja ugotovitev je, da večina spoznanj medicine in tudi nekaterih alternativnih in komplementarnih načinov zdravljenja vodi k zdravljenju simptomov oziroma reševanju taktičnih nalog. Tistih redkih posameznikov, ki razumejo ključni problem današnje civilizacije in zdravijo vzroke težav, pa v tem trenutku ni dovolj. Premalo se zavedamo, da smo za reševanje svojih problemov in problemov človeške civilizacije odgovorni vsak posebej s svojim odnosom do sebe, okolja in Vesolja. Pravilno razumevanje sveta in širjenje zavesti pa bomo dosegli s svojim duhovnim razvojem.

Veliko današnjih bioenergetikov in drugih terapevtov se obnaša kot voznik, ki so ga v avtomobil posadili z zavezanimi očmi; v rokah ima krmilo, nogo pa na pedalu za plin.

Njihovo usposabljanje je ponavadi prekratko. Danes je znanje za manipulacijo z bioenergijo pogosto prehitro in prelahko dostopno, in sicer na raznih tečajih in za malo denarja. Te šole se med sabo razlikujejo kot barve avtomobilov ali moč motorja, premalo časa pa posvečajo učenju prometnih pravil in delovanju avtomobila. Brez razumevanja sveta okrog nas in vesolja, sebe, ter resnih priprav za delo na področju bioenergetike, so posledice bioenergijskega dela lahko bolj nevarne kot vožnja avtomobila z zavezanimi očmi. Zato je predvsem potrebno spremeniti tudi vsiljeno miselnost, da je danes lahko že vsak terapevt, tega pa se nauči na ‘hitrem’ tečaju.

V knjigi pojasnjujem pravila vstopanja in obnašanja na področju delovanja na višjih ravneh. Zavedam se, da tudi sam nisem popoln in da je to samo moje videnje problematike zdravja, usode in značaja, ki so nedeljivo povezani. Mnogi se ne bodo strinjali z mano, in tudi ti imajo prav. Vsak od nas je na svoji stopnji evolucije popoln. Tudi če se ukvarja s katerim od načinov pomoči in zdravljenja drugih, k njemu prihajajo tisti, ki so na njegovi stopnji delovanja; verjetno bi drugačne vrste pomoči težko sprejeli.

Tisti, ki bodo v knjigi prepoznali možnost, da se iz nje nekaj naučijo in spoznajo, bodo zagotovo prišli na svoj račun. Pogosto me zdravilci na predavanjih, po tem, ko so izvedeli za nevarnosti, ki nanje prežijo med zdravljenjem drugih, vprašajo, ali sedaj ne smejo več zdraviti s svojo metodo. Takšnim odgovarjam, da lahko nadaljujejo na tak način, vendar naj pri tem upoštevajo etiko in pravila delovanja v tem nevidnem energijskem svetu.

V prvem delu knjige je opisan kratek razvoj mojega dela na področju bioenergijskega delovanja z namenom, da bi bralec lažje razumel, kaj vse sem moral prehoditi, da sem prišel do spoznanj, ki jih opisujem v knjigi. Mnogi bodo ugotovili, da tudi sami hodijo po podobni, za njih zelo težki poti. V nadaljevanju sledi pomembna tema, v kateri sem spregovoril o sestavljenosti biopolja in o ravneh, na katerih najdemo vse informacije, ki jih potrebujemo za ugotavljanje vzrokov težav in bolezni. Vse to zato, da bi lažje razumeli osnovni karmični zakon, ki deluje preko samoregulacije biopolja. Odgovor biopolja na naše kršenje duhovnih zakonov pa je prepoznaven vsakomur, saj se pokaže preko težav in bolezni na telesni ravni.

V nadaljevanju opisujem karmo in njeno razlago ter mehanizme delovanja karme na za večino do sedaj neznan način. Spoznali boste, kako delujejo in kako nastanejo škodljivi programi v naši podzavesti. To vam bo omogočalo njihovo odpravljanje in lažje pravilno delovanje v prihodnosti. In kar je še posebej pomembno, spoznali boste, kako delovati v vsakdanjem življenju, da bi si omilili svojo karmo.

Zdravilci in vsi tisti, ki na kakršenkoli način delajo z bioenergijami, bodo na svoj račun prišli v poglavju, kjer opisujem problematiko njihovega delovanja. Podajam načela delovanja in zdravljenja s poseganjem v človekovo biopolje, ne da bi pri tem kršili duhovne zakone ter ogrožali sebe in svoje bolnike. Tisti, ki jih to področje posebej zanima, bodo spoznali osnove karmične diagnostike. Na podlagi tega pa si bo potem vsakdo sam izdelal svoj način dela. Vendar to še ni dovolj za pravilno in predvsem učinkovito uporabo karmične diagnostike za zdravljenje. Zdravilec mora biti seznanjen tudi s tem, kaj pomeni etično vstopanje v biopolje druge osebe. V knjigi bo našel napotke, kdaj sme in kdaj ne sme vstopati v biopolje drugih oseb brez škode za njega in za osebo.

V zadnjem delu knjige bodo tisti, ki se ne ukvarjajo z zdravljenjem drugih, v obliki molitve, prošnje, kesanja in odpuščanja našli način, kako si lahko pomagajo sami, brez pomoči zdravilca. Če se že zdravijo, si bodo s tem pomagali do hitrejše ozdravitve. Tisti pa, ki obiskujejo bioterapevte ali razne tečaje, pa bodo s pomočjo novih spoznanj lažje presodili, katerega tečaja se udeležiti ali kateremu zdravilcu lahko zaupajo.

Knjigo sem napisal z namenom, da vsem, ki jih zanima duhovni razvoj skozi spoznavanje Sveta in sebe, olajšam delo. Tudi tisti, ki jih zanima samozdravljenje in zdravljenje drugih, bodo našli temeljna znanja s področja karmične diagnostike, delno pa tudi iz drugih področij zdravilstva. Verjamem, da mi je to tudi uspelo, vendar pa presojo o tem prepuščam vam. Predvsem želim olajšati delo zdravilcem in bralcu, ki se je odločil svoje zdravje vzeti v svoje roke. Eden od razlogov, zakaj je knjiga napisana na včasih tudi malo zastrašujoč način, je tudi dejstvo, da vse več zdravilcev, radiestezistov, vedeževalcev in zdravnikov umira v svojih najboljših letih.

Mogoče se bo tu in tam komu zazdelo, da sem sebe postavil v ospredje, ali da celo mislim, da sem edini, ki ima to znanje. Vem, da mnogi že poznajo način zdravljenja z metodo karmične diagnostike, in jo uporabljajo pri svojem delu, tudi če jo ne imenujejo tako. Ker pa se o tem ne piše, sem se odločil, da bom o tem napisal knjigo ter tako prispeval k hitrejšemu širjenju novega znanja. Moj namen ni bil podati absolutnega ali celo ekskluzivnega znanja, ampak svoj pogled podati skozi svoje izkušnje.

Nekatere informacije, podane v tej knjigi, bodo za mnoge domena znanstvene fantastike, tako zelo neverjetne in nepričakovane se slišijo. Zaradi varnosti tistih, ki niso pripravljeni in usposobljeni, ne podajam navodil, kako lahko sami vstopajo v biopolje človeka. Zakaj tako, utemeljujem v sami vsebini. Odsvetujem vam, da poskušate v biopolje vstopati na svoj način – lahkomiselno in naivno, v prepričanju, da se vam pri tem ne more ničesar zgoditi. Tovrstni poizkusi so lahko zelo nevarni ne samo za vas, ampak tudi za vaše otroke in tiste, s katerimi živite – nanje se posledično prenese del tistega, kar se vam ob nepravilnem in neetičnem delovanju vrača zaradi samoregulacije biopolja. Vstop v biopolje je dovoljen in varen samo za tiste, ki imajo visoko raven energije, razvite posebne sposobnosti, visoko raven etike in so tudi resnično pripravljeni za to delo.

Prišel je čas je za nova spoznanja o delovanju Sveta in drugačen pogled ter razumevanje povezav med telesom, umom in duhom. Vse bolj se uveljavlja zdravljenje človeka kot celote, z bioenergijskimi metodami, in kar je še posebej pomembno, zdravljenje vzrokov. Vse več ljudi spoznava, da potrebujemo celostni pristop k zdravljenju svojih težav. Mnogi zgrešeno mislijo, da simptomatsko zdravi samo uradna medicina, in da je vsako bioenergijsko zdravljenje že tudi zdravljenje vzrokov. Do sedaj je bilo malo znanega, da je tudi zdravljenje na višjih, energijskih ravneh lahko zgolj simptomatsko; to pa je še bolj nevarno kot medicinsko. Premalo se zavedamo, da si bolezni s spremembo načina razmišljanja, prehranjevanja in življenja lahko tudi sami pozdravimo. Iz samih temeljev moramo spremeniti tudi odnos do sebe, okolja, Boga ali Vesolja.

Ob vsem zgoraj navedenem opozarjam, da je bioenergijsko zdravljenje, ki temelji na spreminjanju in uravnavanju bioenergijskega stanja, vzpostavljanju energijskega ravnovesja in odpravljanju energijskih blokad, ki posledično povzročajo fiziološke in funkcionalne motnje, veliko bolj učinkovito kot medicinsko. V nekaterih primerih pa je lahko tudi temu primerno bolj nevarno, saj če ne zdravimo vzroka, se bolezen premešča v prihodnost, na otroke ali na zdravilca in njegove najbližje. Kadar nimamo pravega nadzora nad tem, kaj se pri takšnem zdravljenju dogaja, nas lahko trenutni uspeh zaradi ozdravljenih simptomov zavede, misleč, da smo bolezen uspešno pozdravili. Bioenergijsko zdravljenje mora, še bolj kot druge vrste zdravljenja, spremljati spoznanje, ozaveščanje, razumevanje in pripravljenost za spremembo s strani bolnika. Zato poudarjam, da zdravilec – bioenergoterapevt nastane šele po natančnem izobraževanju in predvsem dolgotrajnem in potrpežljivem delu na sebi. Tehnika in metoda omogočata razviti moč in sposobnost magije, ne pa etike in pravil obnašanja v nevidnem svetu energij. Etika pa je ob vstopanju v biopolje drugih edina učinkovita samozaščita. Naivno bi bilo misliti, da se lahko zaščitimo na načine, ki so danes že kar splošno znani kot so svetlobna krogla, pentagram, heksagram, merkava, križ ali še kaj drugega. Pomenijo le trenutno navidezno zaščito, ki nam omogoča, da še naprej grešimo. Če se hkrati tudi sami ne spreminjamo, ozaveščamo in dvigujemo raven naše etike in znanja, nam taka zaščita lahko celo škoduje.

Zavedati se moramo, da nas od zunaj nič ne ogroža ali napada, če v sebi, v svoji podzavesti, nimamo analognega negativnega programa. Kadar je nekdo do nas agresiven ali se nam dogajajo razne neprijetnosti, imamo kakršnekoli druge težave, se vedno vprašajmo: Kaj lahko spremenim pri sebi? Lahko tudi rečemo, da edino s spremembo sebe spreminjamo okolje, v katerem živimo. Po tem pa se spremeni tudi način komunikacije okolja z nami.

Beseda urednice
Kazalo

Agresija je lahko zavestna ali podzavestna. Tukaj govorimo predvsem o energijski – nevidni agresiji, kar je mišljeno kot energijski odgovor na naše nesprejemanje naravnega toka, druge osebe, nespoštovanje osebne integritete, vsiljevanje svojih stališč, ali pa celo energijski napad (zavesten ali podzavesten), kadar smo ogroženi ali samo mislimo da smo ogroženi. Enako napademo lahko tudi samega sebe, smo samodestruktivni (spet zavestno ali podzavestno), zaradi obsojanja sebe, občutkov krivde, nekih podedovanih vzorcev, … Tako na primer, če imamo v sebi “podzavestno odvisnost od nečesa ali nekoga”, v podzavesti gojimo agresijo do tistega ali tega, ki bi nam lahko odvzel predmet ali osebo, od katere smo odvisni.

Tukaj ne gre samo za občutke, ampak za jasno, merljivo, vidno (tistim, ki to zmorejo) energijsko agresijo. Na zunaj pa jo vidimo kot naš način odzivanja na okolje in v različnih situacijah.

Dr. Artur Janov je ameriški psihiater, ki je razvil posebno terapevtsko metodo ozaveščanja travm iz časa bivanja v maternici in ob porodu. Ko oseba ozavesti travmo, ki jo nosi v sebi, začne močno kričati. To je avtor imenoval »primalni krik«.

Energijsko zdravljenje je zgolj simptomatsko takrat, ko odpravljamo energijske blokade, ne da bi prej ugotovili vzrok za njihov nastanek, in ne da bi oseba sodelovala pri zdravljenju samem.

Ezoterično znanje je za razliko od eksoteričnega, ki je javno in vsem dostopno, skrito, okultno. Namenjeno in predano je samo tistim, ki so vključeni v posebne skupine in ki so ga dolžni čuvati.