SODOBNA BIOTERAPIJA

SODOBNA BIOTERAPIJA

(s poudarkom na karmični diagnostiki in integralni biorgonomiji)

Avtor: Marjan Ogorevc
Spremna beseda: Tadej Pretner, Eva Senčar
Uredila: Eva Senčar
Lektoriral: Niko Rupel
Naslovnica: Leonard Rubins
Oblikovala: Andrejka Čufer
Prelom: Tadej Legat
Tisk: Utrip d.o.o. Brežice
Samozaložba, februar 2011
Cena: 24 evrov

Kliknite tukaj za naročilo

Avtor je pred leti ustanovil Šolo za bioterapevte in knjiga Sodobna bioterapija je bila zasnovana predvsem kot učbenik za slušatelje te šole. Prav gotovo pa bo zanimiva tudi za vse tiste, ki se s katerokoli panogo zdravilstva že ukvarjajo, hvaležne bralce pa bo našla tudi v krogu vseh onih, ki si želijo razumeti ne le ozadje svojega zdravstvenega stanja, temveč tudi mogoče vzroke, zaradi katerih je kvaliteta naših življenj takšna, kot pač je. Vodilno sporočilo knjige namreč niso takšne in drugačne bioterapevtske tehnike, pač pa avtor izpostavlja predvsem povezave čustvenih, mentalnih in duhovnih segmentov z zdravstvenim stanjem fizičnega telesa, kot tudi s specifičnimi življenjskimi situacijami, ki jih običajno »prepoznavamo« kot krivične, nepoštene … V knjigi ne manjka niti zelo uporabnih opisov energijske anatomije in analiz vedenjskih vzorcev, ki so skladni s sodobnimi spoznanji psihologije, v katere avtor spretno vplete elemente karme tako, kot jih sam dojema. Nekateri vsebinski segmenti so podprti z ustreznim filozofskim ozadjem. Način podajanja omogoča razumevanje brez predznanja. Glede na stopnjo tega in bralčeve sposobnosti povezovanja prebranega z že znanim in tistim, kar se mu nasploh zdi verjetno, knjiga nudi toliko, kot je sposoben dojeti, zato jo je nedvomno smiselno čez čas ponovno prebrati.

Avtor se očitno zaveda problematike slovenskega zdravilstva, v katerem velik del zdravilcev nima ustreznega znanja, nujnega za kvalitetno in odgovorno terapevtsko delo. Zato ima velik del knjige vlogo nekakšnega vodiča, ki zdravilcu pomaga formirati nujno potrebne zdravilske, osebnostne in etične vrline. Skozi izkušnje, pridobljene ne le skozi terapevtsko delo s karmično diagnostiko in integralno biorgonomijo, marveč tudi skozi delo s športniki, pa predlaga posamezne korake, ki vodijo k celostni obravnavi problematike klienta.

Menim, da Sodobna bioterapija ne sodi v sklop zdravilske literature, opredeljene kot alternativna, saj je podan pristop takšen, da je lahko nedvomno uspešen sopotnik pristopom konvencionalne medicine.
Tadej Pretner

Odlomek iz avtorjevega predgovora

Bistveni del knjige zavzema poglavje o sodobnem pristopu bioterapevta in vsa nova spoznanja o etiki v zdravilstvu. Nastala je knjiga, ki vsebuje nekoliko drugačen pogled na energijsko zdravljenje in je primerna sedanjemu času. Temelji na etiki in odprtosti in, kar je najbolj pomembno, je združljiva z drugimi načini naravnega zdravljenja. Ponovno sem želel ovrednoti svoje znanje; z namenom, da bi spoznal še katerega od pozabljenih načinov tradicionalnega naravnega zdravljenja, sem, preden sem začel pisati to knjigo, prebral mnoga dela s področja zdravilstva, antropologije in ezoterike. Zdravilstvo je prastara veščina, zdravilci predindustrijske družbe pa so bili poznavalci človekovega duha in so poleg znanja, kako pozdraviti telo, obvladali tudi zdravljenje duše. Tak naraven način pomoči je v organizmu vzpostavil porušeno ravnovesje. Današnji zdravilci imajo dostop do starih znanj, obenem pa pri svojem delu lahko uporabljajo tudi znanje sodobne medicine in najnovejše tehnologije. Kako uspešni bodo, pa je odvisno od njihove duhovne odprtosti in univerzalne etike, ki izvira iz brezmejne, brezpogojne ljubezni.