SAMOZDRAVLJENJE S KARMIČNO DIAGNOSTIKO

SAMOZDRAVLJENJE S KARMIČNO DIAGNOSTIKO

Avtor: Marjan Ogorevc
Recenzenta: Ivica Flis Smaka, Tadej Pretnar
Uredila in jezikovno pregledala: Eva Senčar
Naslovnica: Leonard Rubins
Oblikovala: Andrejka Čufer
Prelom in tisk: Utrip d.o.o. Brežice
Samozaložba, Brežice, novembra 2005
Strani: 213

Kliknite tukaj za naročilo

To je moja prva knjiga, ki je nastala v okviru tima, ki ga sicer premorejo resne založbe; pri pisanju me je usmerjala urednica Eva Senčar, notranjost knjige in naslovnico pa sta oblikovala profesionalna oblikovalca, umetnika Andrejka Čufer in Leonard Rubins.

V knjigi sem združil izkušnje, ki sem jih pridobil v skoraj dveh desetletjih izobraževanja in delovanja na področju bioterapije, obenem pa sem želel, da pomagam čimveč ljudem, predvsem tudi tistim, ki jih zaradi prezasedenosti ne morem sprejeti na terapijo.

Pri pisanju me je vodilo eno največjih spoznanj, do katerega sem prišel skozi leta delovanja: človek je vedno sam odgovoren za svoje zdravje in dobro telesno ali psihično počutje; spoznal sem tudi, da vsak posameznik, če le ima voljo, lahko pri sebi uporabi načine duhovnega zdravljenja, ki jih tudi sam uporabljam kot bioterapevt.

Knjiga je nadaljevanje moje prve knjige Karmična diagnostika (in energijsko zdravljenje) in dodatno pojasnjuje vzorce razmišljanja in ravnanja, ki jih nosimo v sebi, a nam prinašajo le razočaranja. S knjigo se boste podali v svoj notranji svet in raziskali, zakaj vas nekaj pri sebi moti, zakaj ste vedno znova nesrečni zaradi ponavljajoče situacije. Poučili se boste o tem, zakaj je večina bolezni in dogodkov karmičnega značaja in kaj sploh pomeni diagnosticiranje na podlagi posameznikove karme. Slednjega nenazadnje lahko napravite sami zase in za svoje najbližje. Opisan je postopek samopomoči, naštete so najpogostejše bolezni našega časa in vzroki, ki so povezani z njimi. Posebno poglavje je namenjeno agresiji, ki jo nosimo v sebi, in ki je, kot vedno znova ugotavljam, temelj naše bolezni.

BESEDA UREDNICE

Avtorjev pogled na zdravje, bolezen in zdravljenje, nenazadnje na življenje, ki ga zmoremo bolj ali manj obvladovati, moramo zaobjeti s perspektive delovanja karmičnih zakonitosti. To pomeni tudi, da bolezen in težave razumemo kot agens naše duhovne rasti; če tega ne ozavestimo, lahko ponavljanju naši napačnih ravnanj in odločitev sledi razpad duhovnih struktur. Karmična diagnostika je primerna predvsem za tiste, ki želijo dvigniti zavest na višjo raven in z razumevanjem sebe in sveta pospešiti svojo evolucijo. Knjiga Samozdravljenje s karmično diagnostiko je dokaz in je napotilo, da pot moramo in zmoremo opraviti sami. Na tej poti pa si moramo znati čistiti informacijsko energijske strukture, ki motijo tekoč pretok energije skozi vse ravni našega bitja. Naše življenje, in tudi naša duša, je kot reka, ki teče proti izlivu, razmišlja avtor, vsaka travmatična izkušnja, škodljivo razmišljanje, slabo čustvo in dejanje pa predstavlja kamen, ki je padel v to reko. Nekateri kamni so v reki še iz naših prejšnjih življenj, nekatere so vrgli tudi naši starši. Sprva so ti kamni v reki nemoteči in le neznatno ovirajo pretok vode. Ko pa se jih nabere dovolj, lahko ustvarijo nevarne brzice ali reko zajezijo.

KAZALO

NAMESTO UVODA
NAMEN KNJIGE
I.
KARMA
KARMIČNI ZAKON
NASTANEK KARME
Vpliv misli
Vpliv želja
Vpliv dejanj
Vsaka sila deluje na svojem področju
VRSTE KARME
Zrela karma
Skrita karma
Nastajajoča karma
II.
KARMIČNA DIAGNOSTIKA IN ENERGIJSKO ZDRAVLJENJE
PRAVILNO RAZUMEVANJE KARMIČNE DIAGNOSTIKE IN ENERGIJSKEGA ZDRAVLJENJA
ZDRAVLJENJE S KARMIČNO DIAGNOSTIKO
III.
KAKO SI POMAGAMO SAMI
POGLED VASE
Kesanje, odpuščanje in sprava
Kako do temeljnega vzroka
PROCES TRANSFORMACIJE
POSTOPEK
POGOJI ZA RAZREŠEVANJE
Odločitev / Sprejemanje odgovornosti / Mirno okolje / Dihanje / Osredotočenost na določeno
težavo ali problem / Potrpežljivost / Odpuščanje / Situacijsko razreševanje problema / Pomoč pri
spreminjanju sebe /
VZROKI ZA NEUSPEŠNOST TERAPIJ
Nasprotna motivacija
… in drugi vzroki
Hiter postopek samopomoči
IV.
ZAVESTNO IN PODZAVESTNO
DOŽIVLJANJE SEBE IN OKOLJAAGRESIJA
ZAVESTNA AGRESIJA
PODZAVESTNA AGRESIJA
Kako nastaneŠKODLJIVI PROGRAMI V PODZAVESTI
VZROKI, KI SE NAHAJAJO V NAŠI PODZAVESTI
JEZA / ZAMERA / OBSOJANJE / OBREKOVANJE / ODREKANJE LJUBEZNI / ŽALITEV IN UŽALJENOST /TRAVME IN SLABE IZKUŠNJE / ZAVESTNO NEGATIVNO PROGRAMIRANJE / ENERGIJSKI ‘VAMPIRIZEM’ / POVEZOVANJE POLJ ŽIVIH IN MRTVIH / SAMOMOR / SPLAV
ZUNANJI VZROKI
PROGRAMI IZ PRETEKLIH ŽIVLJENJ / PROGRAMI NAŠIH PREDNIKOV / PROGRAMI V ČASU NOSEČNOSTI / PROGRAMI DRUŽBE, SOCIALNE SKUPINE / PROGRAMI VZORNIKOV / PROGRAMI DUHOVNIH UČITELJEV, GURUJEV / PROGRAMI VODITELJEV, DIREKTORJEV / ŠKODLJIVA HRANA IN PIJAČA
RESONANCA PODOBNIH PODZAVESTNIH PROGRAMOV
V.
PODZAVESTNE ODVISNOSTIDRUGAČNE ODVISNOSTI
KAKO PRI SEBI UGOTOVIMO PODZAVESTNE ODVISNOSTI
NAJPOGOSTEJŠE PODZAVESTNE ODVISNOSTI
BITI NAJBOLJŠI in BITI USPEŠEN / JAZ IMAM PRAV IN SE NE MOTIM / IDEALIZIRANJE VSEGA, KAR NAS OBKROŽA / IDEALIZIRANJE PARTNERJA / POTREBA PO ZUNANJI POTRDITVI / ČEZMERNA POTREBA PO MATERIALNIH DOBRINAH / ODVISNOST OD SPOLNOSTI / ODVISNOST OD OTROK / ODVISNOST OD SPOSOBNOSTI / ODVISNOST OD DUHOVNOSTI, VERE / ODVISNOST OD UČITELJA, SKUPINE, SEKTE / ŽIVLJENJE V PRETEKLOSTI / ŽIVETI ZA PRIHODNOST / BITI POPOLN
VI.
KAJ VPLIVA NA TO, KAR SMO V TEM TRENUTKU
TELO IN OSEBNOST
KDO IN ZAKAJ SMO TUKAJ IN ZDAJ
VPLIVI PRED IN V TRENUTKU SPOČETJA
Nematerialni vplivi
KOZMIČNI VPLIVI (Vedska astrologija)
ARHETIPI
KOLEKTIVNA ZAVEST
MISELNE OBLIKE
VPLIV DUHOVNIH BITIJ
VPLIV ZAVESTI ZEMLJE
BIVANJE V MATERNICI IN ROJSTVO
Začetek gibanja
Predrojstvo
Rojstvo
VPLIV STARŠEV V ČASU NOSEČNOSTI
TRAVME OB ROJSTVU
DOGODKI V ŽIVLJENJU
VII.
UROKI, PREKLETSTVA IN ČRNA MAGIJA
UROKI IN PREKLETSTVA
DELOVANJE ČRNE MAGIJE
KAKO SE ZAŠČITITI
KDO SO ČRNI MAGI
VIII.
DRUGAČNI LJUDJE
ISTOSPOLNO USMERJENI
LJUDJE Z DRUGIH PLANETOV
Primer »E.T.«
OTROCI Z DRUGAČNIMI POTREBAMI
IX.
NEKATERI PRIMERI BOLEZENSKIH TEŽAV
ŠPORTNE POŠKODBE IN DRUGE TEŽAVE ŠPORTNIKOV
DEPRESIJE
SAMOMORI
RAK
BOLEZNI RODIL
IKONTINENCA
NEPLODNOST
ARTRITIS
IMPOTENCA
Odnos matere in sina / Dominantnost ženske v partnerski zvezi / Družbeni vzorci / Ljubosumje do
partnerice / Nesposobnost razreševanja življenjskih situacij / Propad podjetja, razbitje avtomobila in
podobno / Strah pred neuspehom / Fiziološke težave zaradi bolezni ali drugih omejitev /
Prekomerno trošenje spolne energije / Vnos škodljivih snovi
TRANSFORMACIJA SEKSUALNE ENERGIJE
PARTNERSKI ODNOSI
X.
HOLISTIČEN PRISTOP K ZDRAVLJENJU
ZDRAVLJENJE
NEPRIJETNOSTI NARAVNEGA ZDRAVLJENJA
ZDRUŽEN POSTOPEK ZA SAMOPOMOČ
NAMESTO ZAKLJUČKA
MANJ ZNANI POJMI
UPORABLJENA IN NAVEDENA LITERATURA